På grund av att flera av Tapetrummets leverantörer höjer priserna med 3-5 % måste även Tapetrummet följa med och höjer priserna med samma procentsats . Vissa av priserhöjningarna gäller fr.om. januari men andra gäller fr.om. februari eller senare under våren. Passa på att  handla din favorittapet innan just den prishöjs.

← Till alla nyheter